thời khóa biểu HK I năm học 2015-2016

THỜI KHÓA BIỂU- THCS QUANG THUẬN- TỪ 15/9/2015 Thứ Tiết Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Ghi chú Thứ 2 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Họp HĐ tuần 1 1 Văn Phương Toán Tố TD Lâm Văn Hạnh SHCM tuần 2,4 2 TD Tố Văn Hạnh Toán Hiến Toán Hường Họp anh, chị phụ trách…